Onder deze pijler vallen o.a. de projecten: 

Alleen wanneer een kind zich zeker voelt van zijn/haar omgeving, veilig kan slapen en leven, en weet dat er voor hem/ haar gezorgd wordt, kan hij/ zij zich verder ontwikkelen. Adamfo Ghana ondersteunt daarom de rehabilitatie van straatkinderen (terugkeer naar ouders, familie of een alternatieve thuissituatie) en opvang van straatmeisjes die (tijdelijk) niet terug kunnen naar eigen familie. Onderdeel van de reintegratie vormt het bieden van toegang en financiering voor een opleidingstraject voor het kind. De sleutel naar zelfredzaamheid en een goede toekomst is immers toegang tot kwalitatief en inclusief onderwijs. Adamfo Ghana ondersteunt in dit kader de onderwijskosten van (voormalig) straatkinderen voor het middelbare onderwijs (Junior High School en Senior High School) en voor sommige gevallen het hogere onderwijs. Waar nodig wordt huiswerkbegeleiding of bijles gegeven.