Onder deze pijler vallen o.a. de projecten:

Alleen wanneer een kind zich zeker voelt van haar omgeving, veilig kan slapen en leven, en weet dat er voor haar gezorgd wordt, kan zij zich verder ontwikkelen. Adamfo Ghana ondersteunt daarom de rehabilitatie van straatkinderen (terugkeer naar ouders, familie of een alternatieve thuissituatie), en gezinsgerichte zorg.

Onderdeel van de reintegratie vormt het bieden van toegang en financiering voor een opleidingstraject voor het kind. De sleutel naar zelfredzaamheid en een goede toekomst is immers toegang tot kwalitatief en inclusief onderwijs. Adamfo Ghana ondersteunt in dit kader de onderwijskosten van (voormalig) straatkinderen voor het middelbare onderwijs (Junior High School en Senior High School) en voor sommige gevallen het hogere onderwijs. Waar nodig wordt huiswerkbegeleiding of bijles gegeven.

Adamfo Ghana streeft ernaar om zoveel mogelijk straatkinderen terug te laten keren binnen het formele onderwijs. Echter, voor sommige kinderen geldt dat de combinatie van hun leeftijd en het tot dan toe gevolgde onderwijs (zeer weinig tot nihil) het onmogelijk maakt om in de reguliere schoolbanken plaats te nemen. Deze kinderen geven wij graag de mogelijkheid om een vak te leren, door beroepstraining bij een trainingscentrum of bestaande ondernemer. Na afronding van het trainingsprogramma zijn de jongeren in staat om een eigen inkomen te verdienen en hebben zij de kennis en vaardigheden om voor zichzelf te zorgen.