Markt Kumasi

Kumasi is de hoofdstad van de Ashanti Regio in Ghana en de op een na grootste stad in Ghana. Kumasi ligt in het midden van Ghana en is het centrale punt tussen het welvarende zuiden van het land en het armere noorden. Hoewel het exacte aantal straatkinderen in Kumasi onbekend is, wordt het aantal geschat op 20,000 kinderen. Deze straatkinderen komen meestal uit de noordelijke regio’s of van het platteland rondom de stad. Het aantal straatkinderen in Kumasi stijgt snel, wat betekent dat steeds meer kinderen een groot risico lopen op uitbuiting, mishandeling, armoede, ziektes en andere gevaren die ze dagelijks op de straat tegenkomen.

Veiligheid is het grootste probleem voor straatkinderen; en dan met name het vinden van een veilige slaapplaats, veilige werkomstandigheden en voldoende voedsel en drinken. Een klein aantal van de kinderen heeft Junior High School (JHS) afgerond, de meesten hebben de basisschool niet afgemaakt of zelfs helemaal geen onderwijs gevolgd. Hierdoor worden de kinderen niet toegelaten tot beroepsonderwijs en hebben ze geen alternatief dan het zoeken van werk in de informele sector. Baantjes zijn bijvoorbeeld het dragen van zware spullen op de markt (Kayaye), schoonmaken of verkoop van water op straat.

KayayeDe straatkinderen zijn in drie categorieën in te delen. De eerste categorie zijn de ‘kinderen op de straat’. Dit zijn straatkinderen die ouders hebben en ’s nachts naar huis kunnen om te slapen. Ze zwerven over de straten van Kumasi en gaan niet naar school om verschillende redenen, zoals het niet kunnen betalen van het schoolgeld of de noodzaak van een extra inkomen voor de familie. Ten tweede zijn er de ‘kinderen van de straat’. Dit zijn kinderen die op straat leven en werken en niemand hebben die hen onderhoud of waar ze terecht kunnen om de nacht door te brengen. Ze moeten dus zelf voor een veilige slaapplek zorgen, wat vaak onmogelijk is. De dakloze kinderen, soms niet ouder dan zes of zeven jaar, worden dan ook veelal slachtoffer van mensenrechtenschendingen, zowel tijdens hun werk, als in de nachten op straat. Sommigen van hen raken in een poging om te overleven betrokken in activiteiten als drugshandel of kinderprostitutie.

De meiden zijn de meest kwetsbare groep onder de straatkinderen. Ze leven en werken onder gevaarlijke omstandig-heden, lopen het risico besmet te worden met HIV/ Aids of andere ziektes en raken vaak op jonge leeftijd zwanger. Zo bestaat sinds kort een nieuwe categorie straatkinderen; ‘de tweede generatie’, ofwel de babies die op straat geboren zijn en wiens moeders zelf nog kind zijn.