Dit project wordt o.a. gesteund door Wilde Ganzen. Op elke donatie die wij ontvangen geeft Wilde Ganzen 50% extra.

Dit driejarige project is een combinatie van directe hulp aan kinderen die op straat leven, bewustmaking en activering van hun families en lokale gemeenschappen, en lobby & advocacy bij regionale en nationale overheden in Ghana. Het project bereikt 1500+ kinderen die op straat leven, en beoogt door middel van een integrale aanpak te zorgen voor structurele veranderingen in de gemeenschappen in Noord-Ghana waar de meeste kinderen vandaan komen. We doen dit door onderliggende oorzaken van ‘streetism’, zoals armoede, kinderverwaarlozing en -mishandeling aan te pakken.


Wil jij bijdragen aan het waarborgen van kinderrechten en gelijke kansen voor de meest kwetsbare kinderen in het noorden van Ghana?

Doneer dan direct online!

Wilde Ganzen ondersteunt dit project als derde partner en geeft 50% extra bovenop elke donatie die we ontvangen. Jouw gift is dus 50% meer waard!


Lokaal eigenaarschap = meer impact
De families van de kinderen, hun gemeenschappen, lokale en nationale leiders worden actief betrokken bij de activiteiten en worden gestimuleerd om zelf eigenaar te worden van de problematiek en de oplossingen. Ook wordt samenwerking gezocht met andere hulporganisaties die in de verschillende regio’s in Ghana voor straatkinderen werken, om zo met elkaar een impact op nationaal niveau te kunnen maken. Het grote voordeel van de meerjarige benadering is een doorgaande uitvoering van de activiteiten, meer samenhang en daardoor meer resultaat en impact.

Het driejarig programma heeft de volgende concrete doelen:

  • 1500 Straatkinderen en -jongeren krijgen straatonderwijs en voorlichting over hun rechten en hoe zij deze kunnen opeisen.
  • 50 Jongeren worden opgeleid tot Child Rights Champions en komen actief op voor de rechten van straatkinderen via advocacy en bewustmakings activiteiten.
  • 50 Straatkinderen komen in een veilige gezinssituatie te wonen en gaan terug naar middelbaar onderwijs, welke ze met een diploma afronden.
  • 70 Straatmeisjes worden gerehabiliteerd, keren terug naar hun familie/ gemeenschap en volgen daar vaktraining in een door hen gekozen beroep. Na afronding van de training krijgen zij startpakketten en ondersteuning om zelfstandig aan het werk te gaan.
  • 3 Gemeenschappen in noord Ghana, waar relatief veel straatkinderen vandaan komen, worden bewust gemaakt van en gaan actief in gesprek over kinderrechten en hoe deze beschermd kunnen worden.<br>- In deze 3 gemeenschappen worden Kinderbeschermingscommittees (Child Protection Committees) opgericht waarbinnen leden van de gemeenschap actief werken aan de bescherming van kinderrechten.
  • Jaarlijks worden minstens 5 advocacy en bewustmakings activiteiten georganiseerd op zowel lokaal als nationaal niveau (bijv. stakeholder forum, demonstratie, voorlichting aan scholen, media campagne, webinars, etc.), die bijdragen aan toegenomen bewustwording van leiders, beleidsmakers en andere relevante stakeholders om duurzame oplossingen voor straatkinderen te implementeren.
  • Samenwerking binnen de nationale coalitie van hulporganisaties en gemeenschapsorganisaties voor straatkinderen (National Coalition of NGOs and CBOs Against Streetism) is geintensiveerd en de leden werken actief samen om hun gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Met dit unieke project komen we op voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen in Ghana en zorgen we ervoor dat de vicieuze cirkel van armoede voor hen en hun families wordt doorbroken. Om te voorkomen dat er steeds opnieuw kinderen op straat terecht komen, streven we naar structurele veranderingen en zorgen we voor eigenaarschap van de gemeenschap op lokaal, maar ook op nationaal niveau. Zodat hopelijk op een dag, ons werk niet meer nodig zal zijn.


Wilde Ganzen ondersteunt dit project!
Wilde Ganzen is een Nederlandse organisatie die zich al meer dan zestig jaar inzet voor een wereld zonder armoede. Wilde Ganzen ondersteunt lokale organisaties en hun Nederlandse partners in de financiering en uitvoering van hun projecten. We zijn ontzettend blij dat Wilde Ganzen zich als derde partner aansluit bij dit project en een meerjarige samenwerking!