PILOT: Familie-gericht studiefonds. Investeren in kind én ouders.

Dit pilot project is onderdeel van het Studiefonds-programma. Met het Studiefonds bieden we studiefinanciering aan kinderen en jongeren in Ghana, die vanwege financiële problemen niet naar school kunnen en op straat terecht komen. Zo kunnen deze kinderen de straat verlaten, wonen binnen een veilige gezinssituatie én hun middelbare school volledig afronden.

Wil je ook meedoen en een kind in Ghana naar school laten gaan? KLIK HIER!

In 2022 starten we binnen dit programma met bovengenoemde pilot. Binnen deze pilot worden nog altijd de onderwijskosten van het schoolgaande kind betaald, maar krijgen de ouders/ verzorgers ook toegang tot vaktraining en begeleiding in het opzetten van een eigen micro-onderneming. Het doel hiervan is om het inkomen van de familie van het betreffende kind zodanig te verhogen dat zij zelfvoorzienend worden. De ouders/ verzorgers kunnen op termijn dan zelf de onderwijskosten van het kind betalen.

Het Studiefonds is een doorlopend project. Al 69 kinderen haalden via het Studiefonds hun diploma. Ieder jaar gaan er nog eens 50 kinderen en jongeren met studiefinanciering naar de middelbare school. Daarnaast studeerden 2 jongeren af aan het hoger onderwijs, en ondersteunen we nog eens 8 jongeren om aan de universiteit en hoger beroepsonderwijs verder te studeren. Deze kinderen en jongeren hoeven niet meer op straat te werken, maar kunnen zich volledig focussen op hun opleiding en toekomst. Iedere zomer haalt een deel van deze groep hun diploma, waarna in september evenzoveel nieuwe leerlingen met het traject starten.