CBF Erkend Goed Doel

Adamfo Ghana is Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit en transparantie. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro die we ontvangen en verantwoording afleggen over wat we doen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. De nationale toezichthouder CBF controleert jaarlijks of we aan de eisen voldoen. Zo dragen we bij aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

Het CBF-Erkenningspaspoort van Adamfo Ghana vindt u hier.


ANBI logo

ANBI
Adamfo Ghana is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Organisaties aangemerkt als ANBI, kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Donateurs kunnen giften van inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken en Adamfo Ghana hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt. 
ANBI’s zijn verplicht om een aantal gegevens op hun website openbaar te maken. Om het zoeken makkelijker te maken, zetten wij deze hieronder op een rij. 

1. Naam organisatie
Stichting Adamfo Ghana

2. RSIN nummer / KvK nummer
RSIN nummer: 852375566
KvK nummer: 56951620

3. Contact
Bezoekadres: Oudlaan 58 (alleen op afspraak)
Postcode en woonplaats: 6708 RC Wageningen
Email: info [@] adamfoghana.com
Website: www.adamfoghana.com

4. Doelstelling
De stichting stelt zich tot doel bij te dragen aan een beter leven voor kinderen, jongeren en families die in Ghana op straat leven of het risico lopen op straat terecht te komen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Klik hier voor de volledige Statuten van Stichting Adamfo Ghana

5. Beleidsplan
Klik hier voor het Beleidsplan 2020-2023

6. Bestuurders
Dr. Emmanuel Adu-Ampong, Voorzitter (Assistant Professor, Wageningen Universiteit)
Marre Adu-Ampong, MSc, Secretaris (Project coördinator, Vluchteling Onder Dak)
Drs. Christian Erkelens, Penningmeester (Neuroloog)
Drs. Koos de Vetten, Bestuurslid (Adviseur)

Karlijn Laman, MSc, Bestuurslid (Coördinator Onderwijsbalie en Diplomering Universiteit van Amsterdam)
Edna Brouns, BSC, Bestuurslid (Programma begeleider, COA)
Maureen van der Grinten, BSc, Bestuurslid (MRes Student)

7. Beloningsbeleid
Bestuurders en vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Klik hier voor het Vrijwilligersbeleid van Stichting Adamfo Ghana

8. Activiteiten
Adamfo Ghana werkt samen met Ghanese organisaties aan concrete projecten die zich richten op het verbeteren van de leefomstandigheden, zorgen voor een veilige woonsituatie, toegang bieden tot zorg, onderwijs en beroepstraining, voorlichting geven, lobby & advocacy voeren en op andere manieren bijdragen aan het toekomstperspectief van kinderen en jongeren die op straat leven. In Nederland voert Adamfo Ghana verschillende activiteiten uit. U leest hier meer over in het beleidsplan en op de website onder Wat we doen. 

9. Verantwoording
Onze lokale partners rapporteren aan het bestuur van Adamfo Ghana. Dit gebeurt maandelijks via e-mail. Korte updates worden wekelijks via Whatsapp verstuurd. Bestuurslid Edna Brouns heeft de afgelopen vier jaar op de projecten in Ghana gewerkt. In verband met de Covid-19 crisis is zij nu terug in Nederland. De projecten worden regelmatig (op eigen kosten) bezocht door bestuursleden.

Het bestuur stelt jaarlijks een verslag op waarin alle activiteiten van de organisatie zijn beschrijven met daarbij een financiële verantwoording in de vorm van een Jaarrekening.

Lees hier onze jaarverslagen:

Jaarverslag 202220212020 201920182017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013

Lees hier onze jaarrekeningen:

Jaarrekening 20222021 20202019 – 2018 – 2017 – 2016201520142013