Inclusief onderwijs’: Verbetering speelplaats en aanschaf van een aantal leer- en speelmaterialen voor kinderen met een beperking in Dunkwa-on-Offin

* Update 05-10-2022: The Thom Foundation ondersteunt dit project met een bedrag van €2.500,-! Ook andere donoren hebben inmiddels toegezegd een bijdrage te doen. We verwachten dan ook dat de uitvoering heel binnenkort van start kan!

Dit project heeft tot doel om een aantal verbeteringen te realiseren voor kwetsbare kinderen in een basisschool in Dunka-on-Offin, in de buurt van Kumasi. Deze school is de enige basisschool in de Dunkwa waar kinderen met een beperking worden toegelaten.

Het schoolbestuur wil graag een toegankelijke en veilige buitenplaats maken. De kinderen met een beperking kunnen dan bijvoorbeeld zelfstandig naar het toiletgebouw, Verder wil de school een aantal speel- en leermaterialen om inclusief onderwijs te kunnen geven. Hierdoor worden de leerprestaties verbeterd, neemt de schooluitval af en wordt het risico op straatleven verkleind.

De totale kosten van het project zijn €10.675,-. Wil je bijdragen aan dit project? Klik hier om direct te doneren! Het schoolbestuur en de ouders hopen dat ze aankomende zomervakantie met de verbetering van het schoolplein kunnen beginnen.