Inclusief onderwijs’: Verbetering speelplaats en aanschaf van een aantal leer- en speelmaterialen voor kinderen met een beperking in Dunkwa-on-Offin

* Update 20-11-2022: Met de bijdrage van de Ineke Feitz stichting is de fondswerving afgerond! Ook The Thom Foundation ondersteunt dit project, en wel met een bedrag van €2.500,-. Andere donoren hebben ook donaties gedaan. Veel dank aan allen! Het projectgeld is nu overgemaakt naar het schoolbestuur in Dunkwa en de uitvoering van het project kan van start!

Dit project heeft tot doel om een aantal verbeteringen te realiseren voor kwetsbare kinderen in een basisschool in Dunkwa-on-Offin, in de buurt van Kumasi. Deze school is de enige basisschool in de Dunkwa waar kinderen met een beperking worden toegelaten.

Het schoolbestuur wil graag een toegankelijke en veilige buitenplaats maken. De kinderen met een beperking kunnen dan bijvoorbeeld zelfstandig naar het toiletgebouw, Verder wil de school een aantal speel- en leermaterialen om inclusief onderwijs te kunnen geven. Hierdoor worden de leerprestaties verbeterd, neemt de schooluitval af en wordt het risico op straatleven verkleind.

De totale kosten van het project zijn €10.675,-. Wil je bijdragen aan dit project? Klik hier om direct te doneren!