Adamfo Ghana is een stichting die zich inzet voor een betere toekomst voor kinderen, jongeren en families die in Ghana op straat wonen en werken. Vanuit gelijkwaardig partnership werken we samen met 7 lokale organisaties in de drie grootste steden van Ghana.

De projecten die we met onze lokale partners opzetten, kunnen worden verdeeld onder drie programma’s:

Kinderen horen op te groeien in een veilige omgeving en thuis. Kinderen die op straat leven, worden daarom ondersteund om terug te keren naar hun familie of een alternatieve thuissituatie. Daarnaast ligt onze focus op het onderwijs (formeel onderwijs en informele vakopleidingen) en het vergroten van de kans op werkgelegenheid (door stages, trainingen in ondernemerschap en startpakketten om een bedrijf te starten). Tot slot is de empowerment van deze kinderen en hun families en gemeenschappen cruciaal, zodat zij zelf hun rechten kunnen opeisen bij relevante overheid en instanties. We roepen de Ghanese autoriteiten op om hun verantwoordelijkheid te pakken en duurzame oplossingen voor ‘streetism’ te zoeken, zodat op een dag geen kind meer op straat hoeft te leven.


De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen)
zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.

Adamfo Ghana draagt bij aan de volgende SDG’s:
1 Uitbannen van armoede
2 Einde aan honger
4 Inclusief en kwalitatief onderwijs voor iedereen
5 Gelijke rechten en empowerment van vrouwen en meisjes
8 Werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
10 Verminderen ongelijkheid


Onze strategie

Hoewel kinderen die op straat leven of werken vaak als zielig en hulpeloos worden gezien, hebben ze in feite groot potentieel:

Ze willen leren en zich ontwikkelen
Ze zijn creatief in het vinden van oplossingen
Ze weten hoe je moet overleven in moeilijke omstandigheden
Ze werken veel samen en kunnen zich goed organiseren
Ze kennen een grote mate van solidariteit, zowel naar elkaar als naar anderen toe.

Onze strategie is daarom om niet voor de kinderen te werken, maar met hen. De kinderen dragen in grote mate bij aan het analyseren van hun situatie en de problemen die ze tegenkomen, en het vinden van oplossingen hiervoor.