Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze wet is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die Europese persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken – dus ook Adamfo Ghana. Hieronder vindt u onze Privacyverklaring.

Privacyverklaring

Stichting Adamfo Ghana legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze activiteiten, zoals de verwerking van eenmalige en periodieke giften. Voor de verwerking van online donaties maken we gebruik van de diensten van Sisow payments en kunnen betaalgegevens in die context worden gedeeld. Sisow payments is een betaaldienstverlener die voldoet aan de eisen van de AFM.

Email adressen worden uitsluitend gebruikt voor communicatie en om informatie te delen over onze stichting. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de digitale nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief kan ten alle tijde door te reageren op een email of door een bericht te sturen aan het secretariaat (info@adamfoghana.com). Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u op deze manier doorgeven.

Stichting Adamfo Ghana verwerkt alleen persoonsgegevens die betrokkenen zelf aan ons hebben verstrekt. Gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Stichting Adamfo Ghana zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Onze website (www.adamfoghana.com) wordt gehost door HostNet. Met HostNet hebben we een AVG Verwerkersovereenkomst afgesloten. De website gebruikt alleen technische en functionele cookies.