Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze wet is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die Europese persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken – dus ook Adamfo Ghana. Hieronder vindt u onze Privacyverklaring.

Privacyverklaring

Stichting Adamfo Ghana legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze activiteiten, zoals de verwerking van eenmalige en periodieke giften. De stichting doet dit in eigen beheer. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Stichting Adamfo Ghana zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Email adressen worden uitsluitend gebruikt voor communicatie en om informatie te delen over onze stichting. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de digitale nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief kan ten alle tijde door te reageren op een email of door een bericht te sturen aan het secretariaat (info@adamfoghana.com). Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u op deze manier doorgeven.

Stichting Adamfo Ghana verwerkt alleen persoonsgegevens die betrokkenen, meestal op ons verzoek, zelf aan ons hebben verstrekt. Gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder eerst uw specifieke toestemming hiervoor gevraagd te hebben.

Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies.