Meer weten? Via het submenu vind je meer achtergrond-informatie, onze nieuwsbrieven, publicaties, foto’s, filmpjes en ander materiaal.


Donate now

Adamfo Ghana is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Jouw donatie is dus aftrekbaar van de belasting.