Adamfo Ghana is een Nederlandse stichting die zich inzet voor een betere toekomst voor kinderen, jongeren en families die in Ghana op straat wonen en werken. Vanuit gelijkwaardig partnership werken we samen met verschillende lokale organisaties in de drie grootste steden van Ghana: 

  • Accra: Accra is de hoofdstad van Ghana. In Accra werken we samen met community-based organisations Urban Poor Child Organisation (UPCO) en Starlight Foundation aan het verbeteren van de leefomstandigheden in de sloppenwijken, het bieden van onderwijs en training, en het voorkomen van schooluitval en ‘streetism’ door voorlichting en outreach-programma’s.  
  • Kumasi: In Kumasi, de tweede stad van Ghana, is Safe-Child Advocacy (voorheen Street Children Project) (SCA) onze belangrijkste partner. Dit is een lokale organisatie die al jarenlang werkt voor het welzijn van kinderen en jongeren die in Kumasi op straat leven. Samen met Safe-Child Advocacy werken we aan verschillende projecten op het gebied van onderwijs, beroepstraining, gezinsgerichte zorg, werkgelegenheid, lobby & advocacy.
  • Tamale: Tamale is de grootste stad in het noorden van Ghana. In Tamale werken we samen met Centre for Development and Policy Advocacy(CEDEPA) en het Song-Ba Empowerment Centre in Tamale.  Deze twee lokale organisaties werken in het noorden van Ghana samen op het terrein van onderwijs, empowerment van jongeren en vrouwen, good governance, reproductieve gezondheidszorg en rechten. Yaakoro Youth Development Centre (YAYDEC) is een derde NGO waarmee we in Tamale nauw samenwerken. YAYDEC biedt vaktraining in het vak van weven en kledingmaken aan kwetsbare meisjes, jongeren en vrouwen. Tevens biedt het centrum preschool-onderwijs aan de allerkleinsten en ICT-lessen aan de lokale gemeenschap.

CBF Erkend Goed Doel – Stichting Adamfo Ghana is Erkend Goed Doel. Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen en wordt jaarlijks gecontroleerd door de nationale toezichthouder CBF. Zo weet je zeker dat de organisatie bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.


Erkende ANBI – Stichting Adamfo Ghana is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Jouw donatie  is dus aftrekbaar van de belasting. Meer informatie hierover kun je vinden op www.belastingdienst.nl.


Even voorstellen! Het bestuur van Adamfo Ghana


Het bestuur van Adamfo Ghana bestaat uit:

_MG_0460Dr. Emmanuel Adu-Ampong (voorzitter):

“Ik vind dat iedereen de gelegenheid zou moeten krijgen om zijn/ haar dromen te verwezenlijken en een goede toekomst te creëren voor zichzelf en zijn/ haar familie. De toegang tot onderwijs, beroepstraining en werkgelegenheid is hierin essentieel.”

KoosKoos de Vetten (secretaris):

“Tijdens mijn loopbaan heb ik aan verschillende ontwikkelingsprojecten gewerkt en gezien hoeveel verschil dit in de levens van kinderen kan maken. Ik help dan ook graag mee om ook zulke concrete resultaten voor de jongeren in Ghana te realiseren.”

Christian Erkelens (penningmeester):

“Hoe bevoorrecht wij hier in Nederland zijn, realiseer je je pas goed wanneer je een tijd buiten de grenzen woont. Ik zet mij graag in om kinderen die in minder goede omstandigheden geboren zijn, de mogelijkheid te geven om zichzelf daaruit te werken. Breaking the cycle of poverty. Daar gaan we voor.”

13267994_10154115612232319_6355845065041506391_oMarre Adu-Ampong (bestuurslid):

“Ik verbaas me over de kracht van deze kinderen maar zie tegelijkertijd hun kwetsbaarheid. Als ik ze over straat zie lopen vraag ik mezelf af wat ze die avond eten en waar ze slapen. Stuk voor stuk vol met potentie, verdienen ze een veel betere toekomst dan de straat.”

Edna

 Edna Brouns (bestuurslid):

“Van 2016 – 2020 werkte ik in Kumasi bij Safe-Child Advocacy. Elke dag ervaarde ik daar hoe sterk en veerkrachtig deze jongeren zijn. Ze hebben zoveel meer te bieden en verdienen het om in hun eigen kracht te worden gezet voor een betere toekomst!”

karlijnKarlijn Laman (bestuurslid):

“Die jonge meiden hebben vaak zoveel in hun mars, maar zijn in ongelukkige omstandigheden opgegroeid. Door hen een vak te leren krijgen niet alleen zij een kans op een beter leven, maar hun familie en eventuele kinderen ook.”

Maureen van der Grinten (bestuurslid):

“Tijdens mijn half jaar bij Safe-Child Advocacy in Kumasi heb ik mee kunnen maken hoe volhardend, vriendelijk en zelfs uitgesproken optimistisch kinderen kunnen zijn, ondanks alle oneerlijke kaarten die hen bedeeld zijn. Ik zet me dan ook graag in om deze kinderen een eerlijke kans op een betere toekomst te geven.”


01-banner-PartinLid van Partin – Adamfo Ghana is lid van Partin, de koepelorganisatie van het Particulier Initiatief. Partin geeft haar leden een stem bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en behartigt de belangen van het kleinschalige particulier initiatief.


Lid van Consortium for Street Children – Adamfo Ghana is ook lid van het CSC. Het CSC is een wereldwijd netwerk van internationale organisaties die werken voor een betere toekomst voor kinderen die op straat leven. Het CSC zet zich in om de rechten van deze kinderen internationaal op de kaart te zetten.


Oprichter van Ghana Collectief – Ghana Collectief biedt een platform aan Nederlandse stichtingen en verenigingen die in Ghana actief zijn. Het platform wil organisaties samen brengen om ervaringen uit te wisselen, informatie en kennis te delen en samenwerking te stimuleren.


Ondertekenaar van ‘Every Child A Family’ – Dit initiatief roept stichtingen en hulporganisaties op om kinderen zoveel mogelijk binnen een familie of thuissituatie te ondersteunen (dus geen weeshuizen of soortgelijke instituten). Adamfo Ghana richt zich sinds oprichting op ‘family-based care’ en ondertekent deze pledge dan ook van harte.


De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel; nr. 569.51.620. 

Email: info@adamfoghana.com 
Postadres: Oudlaan 58, 6708 RC Wageningen
Bezoek alleen op afspraak.