Toekomstperspectief door Beroepstraining

Al 35 straatmeisjes worden deze eerste helft van 2021 geholpen om terug te keren naar hun familie/ lokale gemeenschap om daar binnen een veilig gezinssituatie te wonen. De meisjes starten daar beroepstraining in een vak naar keuze. Deze on-the-job training wordt gevolgd bij lokale bedrijven en na afronding van de leer-werk training doet het meisje een nationaal erkend beroepsexamen (NVTI). Met het NVTI certificaat zijn de meisjes in staat een zelfstandig en duurzaam inkomen te verdienen als bijv. kledingmaakster, kapster, cateraar of Kente weefster.

De komende maanden willen we graag nog veel meer straatmeisjes op deze manier een nieuw toekomstperspectief bieden. Hoeveel meisjes we kunnen ondersteunen is geheel afhankelijk van het aantal donaties dat we ontvangen.

Wil jij ook meedoen en bijdragen aan een betere toekomst voor deze meisjes? Kijk hieronder hoe dat kan. Heel erg bedankt!


Geef jij een straatmeisje in Ghana het kado van haar leven?

Dit kun je geven: 

Haar reiskosten. Hiermee kan ze de straat verlaten en terug naar haar familie of lokale gemeenschap. Met 25 euro geef je een straatmeisje dus een veilige slaapplaats en thuissituatie.

Haar trainingsmaterialen. Dit kan zijn een naaimachine, weefgetouw, kapster spullen, kookgerei, maar ook een werktafel en stoel. Kortom, met 50 euro geef je de materialen die zij nodig heeft om de training te volgen.

Haar training fee. Hiermee wordt de lokale ondernemer gecompenseert voor de training die het meisje krijgt. Met 100 euro kan de training fee voor het eerste jaar van haar opleiding worden betaald. Hiermee geef je een straatmeisje een toekomst weg van de straat.


Meer informatie over dit project

Bij het inloopcentrum van onze lokale partner Safe-Child Advocacy in Kumasi is een grote toestroom (dagelijks!) van straatmeisjes dat om hulp komt vragen. Ze willen wanhopig de straat achter zich laten en terugkeren naar hun familie of lokale gemeenschap, vaak in het noorden van Ghana. Ze realiseren zich dat ze op straat enorm kwetsbaar zijn voor het Covid-19 virus en lijden honger omdat ze onvoldoende inkomen hebben.

De meisjes vragen om ondersteuning om de terugreis te kunnen maken. SCA wil hen hier heel graag in ondersteunen, maar wil hen niet met lege handen terug laten gaan omdat dan de kans dat ze over een half jaar weer naar de straat terugkeren groot is. Dit weet men uit ervaring. Door deze meisjes de mogelijkheid te geven om in hun lokale gemeenschap een beroepstraining te volgen, krijgen ze toekomstperspectief en kunnen ze van de straat blijven.

SCA heeft veel ervaring met deze vorm van rehabilitatie. Er vindt een zorgvuldige intake plaats en SCA doet onderzoek naar de achtergrond en familie-situatie van de meisjes om zeker te zijn dat ze naar een veilig plek terugkeren. Deze terugkeer zal natuurlijk gaan volgens de reis- en quarantaine protocollen die door de (lokale) overheid opgesteld zijn. Ook wordt de leefsituatie en voortgang van de training gemonitord door medewerkers van onze partner, en door AFDOM, een organisatie in Tamale waar SCA nauw mee samenwerkt. 

Na afronding van de leer-werk training doet het meisje een nationaal erkend beroepsexamen. Met het behaalde certificaat zijn de meisjes in staat een zelfstandig en duurzaam inkomen te verdienen. 

Een toekomst van de straat

In 2020 werden 85 straatmeisjes gereïntegreerd met hun familie/ lokale gemeenschap. Zij wonen nu binnen een veilige thuissituatie. De kinderen startten beroepstraining in een vak naar keuze, zoals dat van kledingmaakster, weefster of kapster. De meisjes en hun families worden regelmatig opgezocht om te monitoren hoe het met hen gaat en hen te ondersteunen waar dit nodig is.

Dit project wordt ondersteund door Wilde Ganzen.