Naast de praktische projecten voor de straatkinderen in Ghana, werkt Adamfo Ghana ook aan bewustwordingsactiviteiten in Nederland. Zo werken we sinds 2013 samen met Worldschool. Worldschool is een organisatie die samen met verschillende scholen en kleine ontwikkelingsorganisaties een onderwijsprogramma voor scholieren van de klassen 5 Havo en 6 Atheneum uitvoert. De scholieren werken aan opdrachten uit ontwikkelingslanden voor hun profielwerkstuk met als doel hun wereld te vergroten en hen de gelegenheid te geven een bijdrage te leveren aan een betere wereld. De scholieren worden ondersteund door de expertise van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen. Na afronding van de onderzoeksopdracht presenteren de scholieren hun resultaten tijdens de jaarlijkse Worldschool Conferentie. 

Een voorbeeld van een van de resultaten; een promotiefilmpje voor Adamfo Ghana: