Voorkomen dat kinderen op straat terecht komen is cruciaal om de problematiek echt aan te pakken. Daarom brengt Adamfo Ghana lokale organisaties bij elkaar om samen te werken aan bewustmaking en lobby & advocacy in Ghana. De viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen; en voorlichting aan scholen en gemeenschappen; straatkinderen fora; het opleiden van Child Rights Champions; media campagnes; stakeholder fora en grootschalige demonstraties zijn activiteiten die in dit kader passen. Ook stimuleren we capaciteitsvergroting van onze partners door cursussen, opleidingen en workshops.

Binnen dit programma ondersteunen we bijvoorbeeld: