Schoon water en sanitaire voorzieningen voor een Junior High School

  • Project status: afgerond (2022).
  • Behaald resulaat:
    • Toiletgebouw afgebouwd, ingericht, aangesloten en volledig in werking.
    • 250 scholieren en 20 docenten hebben hebben beschikking over schoon water en hygiènische, sanitaire voorzieningen in hun middelbare school.
  • Lokale partner: Dunkwa Methodist Junior High School, in Dunkwa-on-Offin, Ghana.

De Dunkwa Methodist Junior High School, in Dunkwa-on-Offin, is een school waar ongeveer 250 kinderen in de leeftijd van 11 – 16 jaar naartoe gaan voor de lagere klassen van de middelbare school. Na afronding van JHS stromen de kinderen (wiens ouders dit kunnen betalen) door naar Senior High School.

De DM JHS is een openbare school en kampt al jarenlang met chronische investeringsproblemen. De school krijgt van de overheid slechts 6 Ghanese Cedi (nog geen euro) per jaar per schoolgaand kind, om te investeren in het onderhoud van de gebouwen, meubels en materialen. Veel te weinig om grote investeringen te kunnen maken die nodig zijn met name rondom de gebouwen.

Een van de gevolgen hiervan is dat het toiletblok van de school compleet vervallen is en de scholieren in kapotte, vervuilde hokjes naar het toilet moeten. De wateraanvoer en -afvoer werken niet meer en het stinkt verschrikkelijk. De meeste jongens verkiezen een boom om hun behoefte te doen, maar voor meisjes is dit niet mogelijk. Zij zijn dan ook steeds – ook tijdens hun menstruatie – aangewezen op het vervallen toiletgebouw.

Naast de kans op ziektes door de slechte hygiene, is er onder de meisjes veel schooluitval door de slechte sanitaire voorzieningen, met name rondom die maandelijkse periode. De meisjes blijven thuis, missen onderwijs en dat leidt tot slechtere schoolprestaties.

Er bestaat een serieus risico dat deze meisjes voortijdig met school stoppen of door hun slechte prestaties geen toegang tot SHS krijgen. Vroegtijdig schooluitval is één van de belangrijkste oorzaken waardoor kinderen op straat gaan werken en leven. Adamfo Ghana wil dit risico inperken door de school te ondersteunen met de aanleg van een nieuw, schoon en werkend toiletgebouw, waardoor alle 250 scholieren beschikking krijgen over schoon water en humane sanitaire voorzieningen.

De MD JHS heeft zelf al het initiatief genomen om binnen de gemeenschap geld te verzamelen voor verbetering van de sanitaire voorzieningen. Er is gestart met de bouw van een nieuw toiletblok, maar helaas is de bouw stil komen te liggen door een gebrek aan geld. Adamfo Ghana omarmt het initiatief van de school en de eerste investering van de families en de gemeenschap en wil zorgen voor een eind-investering waarmee het toiletblok kan worden afgebouwd en aangesloten kan worden op water en riolering.


Dit project is mede mogelijk gemaakt door de “Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking K.O.O.K.” in Alkmaar.