Onze visie

Alle kinderen hebben het recht om in een veilige omgeving, als kind, op te groeien; en om naar school te gaan en hun talenten en kwaliteiten tot het uiterste te ontwikkelen.

Onze strategie

Hoewel straatkinderen vaak als zielig en hulpeloos worden gezien, hebben ze in feite groot potentieel:

Ze willen leren en zich ontwikkelen
Ze zijn creatief in het vinden van oplossingen
Ze weten hoe je moet overleven in moeilijke omstandigheden
Ze werken veel samen en kunnen zich goed organiseren
Ze kennen een grote mate van solidariteit, zowel naar elkaar als naar anderen toe.

Onze strategie is daarom om niet voor de kinderen te werken, maar met hen. De kinderen dragen in grote mate bij aan het analyseren van hun situatie en de problemen die ze tegenkomen, en het vinden van oplossingen hiervoor. We geloven dat de langetermijn-oplossing tweedelig is:

Enerzijds ligt deze in het onderwijs (formeel onderwijs en informele vakopleidingen) en het vergroten van de kans op werkgelegenheid (door stages, training en startpakketten).

Ten tweede is de empowerment van deze kinderen en hun families en gemeenschappen cruciaal, zodat zij zelf hun rechten kunnen opeisen bij relevante overheid en instanties.

Wanneer de Ghanese autoriteiten hun verantwoordelijkheid pakken en duurzame oplossingen voor ‘streetism’ gaan zoeken, wordt ons werk hopelijk op een dag overbodig.

Onze kernwaarden

1) Verbondenheid met (straat)kinderen en jongeren; hun directe en indirecte belangen zijn het uitgangspunt voor al onze projecten en werkzaamheden.
2) Lokaal eigenaarschap, actieve participatie en consultatie van de doelgroepen; betrokkenheid van de kinderen en lokale gemeenschappen in projectplanning, ontwikkeling en uitvoering is essentieel.
3) Team werk, samenwerking en openheid naar externe organsiaties; in plaats van te concurreren streven wij ernaar om met andere organisaties samen te werken aan onze gezamenlijke doelen.
4) Integriteit, betrouwbaarheid en transparantie; betrouwbaar zijn betekent niet alleen het geven van openheid over successen maar ook over de fouten en moeilijkheden tijdens het werkproces.
5) Duurzaamheid; wij zijn een lerende organisatie, en streven ernaar dat projecten op de lange termijn zelfredzaam en duurzaam worden.


Support us

Wil je ons werk steunen?
Doneer veilig online via Ideal.
Heel erg bedankt!

Will you support us?
You can donate through PayPal.
Thank you so much!

Sharing

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail