Onze visie
Alle kinderen hebben het recht om in een veilige thuissituatie, als kind, op te groeien; en om naar school te gaan en hun talenten en kwaliteiten tot het uiterste te ontwikkelen.


Missie
Adamfo Ghana draagt bij aan een betere toekomst voor kinderen, jongeren en families die in Ghana op straat leven. Om dit doel te bereiken ondersteunt zij projecten van Ghanese organisaties die zich richten op het verbeteren van de leefomstandigheden, toegang bieden tot zorg en onderwijs, en op andere manieren bijdragen aan het toekomstperspectief van deze kinderen en kwetsbare jongeren.


Gezinsgerichte zorg
Adamfo Ghana is ondertekenaar van de pledge ‘Every Child A Family’. Dit initiatief roept stichtingen en hulporganisaties op om kinderen zoveel mogelijk binnen een familie of thuissituatie te ondersteunen (dus geen weeshuizen of soortgelijke instituten). Adamfo Ghana richt zich sinds oprichting op ‘family-based care’. Alle projecten en activiteiten zijn erop gericht om kinderen terug te laten keren naar hun familie/ lokale gemeenschap, en hen binnen een veilige gezinssituatie te laten opgroeien.


Onze kernwaarden

1) Verbondenheid met kinderen en jongeren; hun directe en indirecte belangen zijn het uitgangspunt voor al onze projecten en werkzaamheden.
2) Lokaal eigenaarschap, actieve participatie en consultatie van de doelgroepen; betrokkenheid van de kinderen, hun families en lokale gemeenschappen in projectplanning, ontwikkeling en uitvoering is essentieel.
3) Team werk, samenwerking en openheid naar externe organsiaties; in plaats van te concurreren streven wij ernaar om met andere organisaties samen te werken aan onze gezamenlijke doelen.
4) Integriteit, betrouwbaarheid en transparantie; betrouwbaar zijn betekent niet alleen het geven van openheid over successen maar ook over de fouten en moeilijkheden tijdens het werkproces.
5) Duurzaamheid; wij zijn een lerende organisatie, en streven ernaar dat projecten op de lange termijn zelfredzaam en duurzaam worden.


Met ons werk dragen we bij aan