Projecten die binnen dit programma vallen zijn bijvoorbeeld:

Soms zorgen leeftijd of levenservaringen ervoor dat een jongere die de straat verlaat niet (meer) terecht kan binnen het formele onderwijs. Door relevante beroepstrainingen en leer-werk-plekken aan te bieden die aansluiten bij de vraag van de lokale arbeidsmarkt stimuleert Adamfo Ghana jongeren om een zelfstandig inkomen te verdienen. Ook ontvangen jonge ondernemers  startpakketten en begeleiding om hun onderneming succesvol op te starten. We ondersteunen een beroepstrainingscentrum voor voormalig straatmeisjes, met schoon watervoorziening, een veilige duurzame keuken en andere projecten.