Dit project is winnaar van de Out of the Box Vrouwenrechten-contest van de Haëlla Stichting!

Empowerment van tienermeisjes en jonge vrouwen in Noord-Ghana

**Update september 2021: Afgelopen maand zijn 500 tienermeisjes en jonge vrouwen in de armere gebieden rondom Tamale voorzien van een complete set wasbaar maandverband die ze jarenlang kunnen gebruiken tijdens hun menstruatie. Hierdoor hoeven ze geen schooldag meer te missen. Ook zijn in 3 middelbare scholen Girls Rights Advocacy Clubs opgericht en is voorlichting gegeven over vrouwenrechten en reproductieve gezondheid. Na het trainen van de docenten en leden van de GRAC’s is het de bedoeling dat zij zelf de voorlichtingsactiviteiten overnemen en in de toekomst draaiend houden. Zo worden jaarlijks 1000+ leerlingen bereikt.


Wat verlies jij aan opleiding en inkomen, simpelweg omdat je ongesteld bent? Hoeveel dagen school of werk zou je missen als je geen geld zou hebben voor maandverband? Wat als niemand je ooit iets heeft geleerd over menstruatie, of erger nog, wanneer menstruatietaboes en mythes ervoor zorgen dat je je schaamt voor je lichaam? Deze problemen – ook wel Period Poverty genoemd – zijn de dagelijkse realiteit voor duizenden vrouwen en meisjes in Noord-Ghana. Menstruatie armoede en de schaamte die daarbij komt kijken, kan zo’n grote invloed op het leven van tienermeisjes hebben, dat ze vroegtijdig met school stoppen en op straat terecht komen. Het doel van dit project is om dit te voorkomen. Door tienermeisjes en jonge vrouwen in Noord-Ghana in hun kracht te zetten, door meer bewustzijn te creeren binnen hun gemeenschap, door voorlichting te geven over reproductieve gezondheid en door de bescherming van vrouwenrechten.

Met het End Period Poverty-project willen we 500 adolescente meisjes en jonge vrouwen die in de kansarme en landelijke gebieden rond Tamale wonen, voorzien van een complete set wasbaar maandverband die ze kunnen gebruiken tijdens hun menstruatie. Hierdoor kunnen de meisjes ook tijdens hun menstruatie naar school blijven gaan en kunnen werkende vrouwen de hele maand door in hun levensonderhoud blijven voorzien. Bovendien zullen Rhoda en haar team van het Song-Ba Empowerment Centre de dames voorlichting geven over reproductieve gezondheid en het gebruik van het maandverband. Maar dat is niet alles.

Binnen minimaal 3 Senior High Schools worden workshops georganiseerd voor de docenten over het onderwerp reproductieve gezondheid en vrouwenrechten, zodat ze na afloop hun kennis kunnen doorgeven aan hun studenten (vrouwelijk EN mannelijk!). Ook zullen er binnen de scholen Girl Rights Clubs (GRC’s) worden opgericht. Dit zijn door kinderen geleide groepen, ondersteund door een volwassene (docente), die tot doel hebben om de meisjes binnen de school voor te lichten over hun rechten en hun te leren voor zichzelf op te komen. De GRC’s vormen een veilige haven voor meisjes om hulp te vragen als er zich een probleem voordoet. De leden van de GRC’s zijn de eersten die zien of een meisje problemen heeft (zoals verwaarlozing, seksuele intimidatie, misbruik, gedwongen huwelijk, enz.) en zijn getraind om samen met het meisje en haar familie op zoek te gaan naar een passende oplossing.

Na het trainen van de docenten en leden van de GRC’s is het de bedoeling dat zij zelf de voorlichtingsactiviteiten overnemen en in de toekomstige jaren draaiend houden. Zo worden jaarlijks 1000+ leerlingen bereikt.