Increasing Impact wordt o.a. ondersteund door de Haëlla Stichting

Het Empowerment programma ‘Increasing Impact’ bestaat uit een serie van acties en evenementen om straatkinderen in Ghana een stem te geven en te empoweren om voor zichzelf op te komen en hun rechten op te eisen. Met de activiteiten bereiken we jaarlijks duizenden kinderen, families, beleidsmakers, politici en andere relevante stakeholders. 

De meeste activiteiten vinden plaats rondom de viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen (op 12 april). We startten het programma jaren geleden in Kumasi en het groeit steeds verder. In 2019 breidden we uit naar Tamale. In 2020 wilden we de focus leggen op de hoofdstand Accra, maar door de uitbraak van het Covid19-virus moesten de activiteiten flink worden afgeschaald. Dit voorjaar (2021) gaan we dan toch weer voor groot. We organiseren activiteiten in de hoofdstad Accra en de steden Kumasi en Tamale.

Klik hier als je ook wilt bijdragen aan de Empowerment van straatkinderen in Ghana!

Met dit programma willen we het volgende bereiken:
>> De problematiek van straatkinderen en vroegtijdig schoolverlaters op de agenda zetten van de nationale overheid, beleidsmakers en traditionele autoriteiten, en toegenomen bereidheid van deze instanties om zich te commiteren aan langetermijnoplossingen.
>> Vergroten van het maatschappelijk bewustzijn en bewerkstelligen van een positieve verandering in de houding van ouders, gemeenschappen en het grote publiek ten opzichte van straatkinderen en niet-schoolgaande kinderen.
>> Bieden van een gemeenschappelijk platform aan straatkinderen, niet-schoolgaande kinderen en relevante hulporganisaties, waar zij gehoord worden en aanbevelingen kunnen doen over hoe het probleem van schooluitval en dakloosheid op een duurzame manier kan worden aangepakt.
>> Opbouw van een actieve coalitie van hulporganisaties en andere belanghebbenden in Ghana die pleiten voor de rechten van straatkinderen en niet-schoolgaande kinderen.

Wat gaan we doen?

Het project wordt uitgevoerd in de drie grootste steden van Ghana; Accra, Kumasi en Tamale. In deze steden bevindt zich veruit het grootste deel van de straatkinderen in Ghana. Ook bereikt het project in deze steden de belangrijkste relevante instanties en het grootst aantal mensen.

Het project omvat een groot aantal activiteiten en evenementen rondom de viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen, welke jaarlijks wereldwijd op 12 april gevierd wordt:

  • Stakeholder symposium en dialoog: In de steden, Accra en Tamale worden symposiums georganiseerd over de genoemde problematiek. Genodigden zijn politici, beleidsmakers, traditionele autoriteiten, pedagogen en maatschappelijk werkers, journalisten, hulporganisaties en de straatkinderen zelf.
  • Training van straatkinderen tot ‘Street Champions’: 50 Straatkinderen worden door workshops bewust gemaakt van hun rechten en hun vermogen om voor zichzelf op te komen. Met media trainingen worden zij getraind om als ‘Street Champion’ hun stem te laten horen.
  • Outreach naar scholen (Teach them Young), wijkgebouwen, kerken, moskeeën, etc: Er wordt voorlichting gegeven aan kinderen, ouders, leerkrachten en lokale leiders op 40+ scholen, wijkgebouwen, religieuze bijeenkomsten, etc. door medewerkers van de coalitiepartners en de Street Champions.
  • Voorlichting door theaterstuk: In Tamale zal een theaterstuk gemaakt worden waarmee omliggende communities worden voorgelicht over de gevaren van het straatleven en de noodzaak om verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van de kinderen. Het theaterstuk wordt uitgezonden op regionale radio en televisie en is via de telefoon te volgen.
  • Straatkinderen Forum: In Kumasi vindt een bijeenkomst plaats met 80-100 straatkinderen met workshops en discussiegroepen over ‘Mijn verhaal’ en ‘Mijn droom’. De groepen presenteren hun verhalen en dromen voor uitgenodigde belanghebbenden en journalisten.
  • Media campagne: Een landelijke media-campagne met regelmatig uitsturen van persberichten aan kranten, radio en televisie, interviews door ‘Street Champions’, uitzending van (door straatkinderen zelf gemaakte) documentaires, organisatie van panel-discussies, gebruik van nieuwe (social) media, inbel-programma’s op de radio, uitnodigen van journalisten om deel te nemen en verslag te doen van bovengenoemde evenementen, etc.
  • Demonstratie: Manifestatie door 500+ straatkinderen, medewerkers van hulporganisaties, studenten en andere medestanders van en naar een centraal punt in de hoofdstad Accra.
  • Verzoekschrift aan de president: Via de regionale ministers van Greater Accra, Ashanti region en Northern region.
  • Onderzoek, rapportages en publicaties: De coalitiepartners werken samen met onderzoekers en universiteiten aan onderzoek naar de belangrijkste oorzaken en achtergronden van de straatkinderen in Ghana.
  • Versterken van lokale partners door middel van cursussen op het gebied van lobby, advocacy and bewustmaking, project-evaluatie en schrijven van een protocol .

Project bereik

Dit project heeft een direct bereik van ongeveer 5.000 mensen (relevante instanties, beleidsmakers, overheidsvertegenwoordigers, schoolkinderen, onderwijzers en medewerkers van 40+ scholen, straatkinderen en hun families, universiteitsstudenten, kerk- en moskee-gangers, lokale gemeenschappen en hun leiders, journalisten, etc.). Via de media-campagne (tv, radio en kranten) wordt een bereik verwacht van minimaal 50.000+ mensen jaarlijks.


**Een mooi voorbeeld van wat we met dit programma bereiken: Met een coalitie van lokale organisaties maakten we onderstaand filmpje, waarmee de overheid van Ghana wordt opgeroepen in actie te komen voor de rechten van straatkinderen. Lees hier het Persbericht (engels). In reactie hierop werd sr. Olivia gebeld door een vertegenwoordiger van the office of the President! Deze vroeg haar wat volgens haar gedaan zou moeten worden aan de situatie van straatkinderen in Ghana. Het werd een lang telefoongesprek, met de belofte van follow-up!

 

Ayisha, getraind als Street Champion, spreekt tijdens de ´Youth Homelessness, Leave no one behind’-conferentie van de Verenigde Naties! Ze vertelt over haar eigen ervaringen, de oorzaken van jeugd dakloosheid in Ghana en de mogelijke oplossingen. Ze sluit af met een call for action aan alle politici en beleidsmakers in Ghana om voor kinderrechten op te komen, niet alleen met mooie woorden maar met daden!

Klik hier om de opname te zien, Ayisha begint in de 28e minuut.**

**Nog een mooi voorbeeld: 2 Street Champions – voormalig straatkinderen, nu jeugdleiders die advocacy en lobby-activiteiten uitvoeren voor straatkinderen in Ghana – nemen met onze steun deel aan het Ghana Youth Camp in Accra. Dit driedaagse evenement brengt 100 jeugdleiders vanuit heel Ghana bij elkaar om door middel van workshops, seminars, lezingen, dialoog en teambuildingsactiviteiten zich verder te ontwikkelen tot leiders van de toekomst.