**Update November 2019**
De fondswerving voor dit project is succesvol afgerond en de uitvoering begint binnenkort!

Onze partner Urban Poor Child Organisation (UPCO) heeft in Gbegbeyise, een van de armste sloppenwijken in Accra, een Kind Welzijnskliniek opgezet. De mensen die in deze wijk wonen zijn erg arm en nauwelijks in staat onderwijs of gezondheidszorg voor hun kinderen (of zichzelf) te betalen. Doel van de kliniek is daarom het geven van basiszorg aan (straat)kinderen en hun ouders, doorverwijzing naar specialisten waar noodzakelijk, counselling en het geven van voorlichting over (seksuele) gezondheid, infectieziekten, hygiene, milieu en andere onderwerpen. Ook worden scholen en winkels bezocht om voorlichting te geven.

Hoewel de kliniek al in gebruik is genomen zijn nog een aantal belangrijke basisvoorzieningen nodig. Te denken valt aan thermometers, stethoscoop, weegschalen, bloeddrukmeters, penlights, verband en eerstehulp middelen, onderzoekstafel/ bedden, maar bijvoorbeeld ook drukwerk, folders en ander voorlichtingsmateriaal. Met dit project willen we deze uitrusting bij elkaar krijgen.

Urban Poor Child Organisation is een lokale gemeenschapsorganisatie (Community Based Organisation) in Accra, de hoofdstad van Ghana. UPCO is opgericht door een voormalig straatkind, nu een man met een missie. De projecten van UPCO richten zich op verbetering van de leefomstandigheden in de armste sloppenwijken, het bieden van training en het voorkomen van schooluitval en ‘streetism’.