Trainen voor de toekomst

** Update – mei 2016 **

Met de eerste groep afstudeerders is nog regelmatig contact. Het gaat goed met hen. Ze hebben eigen bedrijfjes opgezet en hebben goede klandizie. Sommigen hebben zelfs zelf al trainees aangenomen – deze meiden leren bij hen al werkend het vak van kledingmaakster. Twee dames zijn inmiddels getrouwd. Twee anderen zijn in dienst van het beroepstrainingscentrum genomen om nieuwe groepen voormalig straatmeiden te begeleiden. Hun persoonlijke ervaring is al heel waardevol gebleken in het motiveren en coachen van de nieuwe meiden.

Trainen voor de toekomst

Met dit project hebben we in 2014 de trainingskosten van de eerste groep meiden gefinancierd en we zijn maar wat blij met het resultaat: In het najaar van 2014 bereidden de dames zich voor op hun NVTI examens en ze zijn alle acht met vlag en wimpel geslaagd!

Het NVTI (National Vocational Training Institute) examen vormt een nationaal erkende kwalificatie voor praktisch beroepsonderwijs, zoals in dit geval het beroep van kledingmaakster. De groep meiden heeft hun diploma’s uitgereikt gekregen, en is begeleid op eigen benen gaan staan. Sommigen zijn teruggekeerd naar hun familie in het noorden, anderen blijven in Kumasi. Twee dames zijn door het trainingscentrum in dienst genomen, om als assistent trainers de nieuwe groepen voormalig straatmeiden op te leiden en te begeleiden. Onze partner blijft met alle meiden in nauw contact om te monitoren hoe het hen vergaat en om te helpen eventuele problemen te voorkomen.

Dit project werd ondersteund door de Share4More Foundation van de Rabobank.

P1100150