Gisteren [09-10-2021] is de herziene versie van het boekje Kinderen Zonder Thuis gelanceerd, waar Adamfo Ghana een bijdrage aan leverde en vijf keer in genoemd wordt als best practise/ praktijkvoorbeeld van hoe familiegerichte zorg eruit kan zien.

Miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden kunnen tijdelijk of langdurig niet thuis wonen. Door armoede, omdat hun ouders zijn overleden of omdat de problemen thuis te groot zijn. Soms omdat ze zijn weggelopen of van hun familie gescheiden door oorlogen, rampen of kinderhandelaren.

Hoe kun je kinderen zonder veilig thuis het beste helpen? Wat moet je weten over kwetsbare alleenstaande kinderen in ontwikkelingslanden? Waarom is opvang in gezinnen bijna altijd beter dan opvang in een tehuis? Waar moet je aan denken wanneer je vrijwilligerswerk in een kinderhuis wilt doen? Deze vragen worden beantwoord in korte hoofdstukken met voorbeelden uit de praktijk.

Het uitgangspunt is dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een liefdevol gezin. Hulp zou zich in de eerste plaats moeten richten op steun aan gezinnen en pas in de laatste plaats op opvang in tehuizen.

Kinderen zonder ‘THUIS’ is een uitgave van het Better Care Network Netherlands. Deze volledig herziene versie bevat de laatste wetenschappelijke inzichten en nieuwe voorbeelden uit de praktijk. Het boekje is hier te downloaden. Of gratis te bestellen (alleen voor Nederland) door een email te sturen naar info@bettercarenetwork.nl. Binnenkort is ook de Engelse vertaling van het boekje online beschikbaar.