JHS & SHS Studiefinanciering voor Straatkinderen 

Een van de belangrijkste redenen waarom kinderen op straat belanden is dat ouders niet in staat zijn hun onderwijs te betalen. Veel straatkinderen kunnen met een beetje financiële steun terugkeren naar huis en school. Met deze projecten laten we 10 kinderen naar Junior High School gaan en gaan we bovendien een stap verder door 10 jongeren de kans geven om verder te leren in Senior High School. De kinderen zijn in september 2015 met het onderwijs gestart en zitten inmiddels in hun tweede jaar!

Junior High School Studiefinanciering voor Straatkinderen

JHSDit project geeft 10 voormalig straatkinderen de kans om terug naar Junior High School te gaan en het JHS diploma te halen. De kinderen zijin geselecteerd op motivatie en eerder behaalde resultaten en krijgen twee jaar lang studiefinanciering en ondersteuning om naar JHS te gaan. Met de ouders/ verzorgers van de kinderen en de hoofden van de betreffende scholen zijn afspraken gemaakt over de financiering van het onderwijs, begeleiding van het kind en verwachtingen wat betreft de schoolprestaties. Medewerkers van SCP keren elk trimester terug om te praten over de voortgang van het kind en waar nodig ondersteuning te bieden.

Dit project wordt o.a. ondersteund door de Share4More Foundation van de Rabobank.

Senior High School Studiefinanciering voor Straatkinderen 

Met onze steun van 2013 zijn al 7 jongeren in staat gesteld om verder te leren in Senior High School. Dit project geeft aan nog eens 10 jongeren driejarige studiefinanciering om naar SHS te gaan en het SHS diploma te halen. We hebben 10 kinderen geselecteerd die JHS succesvol hebben afgerond en sterk gemotiveerd zijn om door te leren. De geselecteerde kinderen krijgen drie jaar lang studiefinanciering. Ook hier zijn afspraken gemaakt met de ouders en schoolhoofden en worden de jongeren gedurende de hele studie begeleid door onze partner.

Dit project wordt o.a. ondersteund door de Dr. Hofstee Stichting en Emmaus Bilthoven.