De kascommissie bestaat uit 2 personen die niet in het bestuur van Adamfo Ghana zitten. Deze personen controleren samen het financieel jaarverslag en bekijken of de financiële informatie correct, volledig en actueel is.

De leden van de commissie zullen het financieel verslag doornemen met de penningmeester. Ook worden bedragen gecontroleerd, steekproeven uitgevoerd en zal de penningmeester toelichting geven op het voeren van de administratie. Financiële kennis is niet noodzakelijk.

Het financieel verslag kan thuis alvast worden doorgenomen. Daarna wordt in overleg een moment bepaald om samen te komen. De daadwerkelijke controle kost ongeveer twee uur. Mogelijke reiskosten kunnen worden vergoed. 

Aanmelden?
Heb je vragen of interesse om een keer deel te nemen in onze kascommissie? Mail naar Marre via info@adamfoghana.com