12 April! Eén van de belangrijkste dagen in het jaar voor Street Children Project. 12 April is de Internationale Dag voor Straatkinderen. Op deze dag worden wereldwijd evenementen georganiseerd door organisaties om deze kinderen een stem te geven om op te komen voor hun rechten. Een dag die SCP samen met Adamfo Ghana niet zomaar voorbij kan laten gaan. Het thema voor dit jaar was: ‘Equality for Street Children Starts Here. Let’s make it happen.’ In deze campagne werd aan overheden gevraagd om gelijkheid voor straatkinderen waar te maken, door middel van 4 stappen te implementeren.

Ook wij deden een oproep aan de Ghanese overheid voor gelijkheid voor straatkinderen, maar ook dat zij structurele oplossingen aandragen voor het fenomeen straatkinderen. Om deze dag te vieren organiseerden wij een groots evenement op de 12e: een symposium in Kumasi voor alle belanghebbenden die met (straat) kinderen te maken hebben. Voor dat dit zover was hielden we in de maand maart een bewustwordingsactie op scholen. Dit om meer aandacht en kennis te geven over straatisme. Tijdens deze actie gingen we met jongeren die ondersteund worden door het project, stafleden en studenten van de universiteit naar verschillende scholen in Kumasi, om daar te praten over de gevaren van de straat en educatie. In deze periode hebben we zo’n 20 grote scholen in Kumasi weten te bereiken. Leerlingen en leerkrachten waren onder de indruk van wat wij te vertellen hadden; er werden veel vragen gesteld en hoofdleerkrachten nodigden ons uit om nog eens terug te komen.

Tussen deze actie door waren gingen de gewone bezigheden door en waren we druk bezig met de voorbereidingen voor de 12e. En daar kwam nogal wat bij kijken. De ene meeting na de andere, verschillende keren aanpassingen in het plan tot op de dag zelf waren we hier nog volop mee bezig. We moesten bedenken wie we wilden uitnodigen (ministers, politie, NGO’s, scholen etc.), deze uitsturen (tot aan de nationale minister in Accra) en opvolgen. T-shirts, flyers, informatieboekjes laten printen, wat geef je ze te eten, hoe ziet het programma er voor de dag eruit, wie is waar verantwoordelijk voor etc.

En toen was het zover. We waren in alle vroegte op kantoor om de laatste voorbereidingen te treffen en de plek in orde te maken. Veel van de genodigden waren aanwezig bij het symposium. Degenen die niet konden hadden vertegenwoordigers uit hun organisatie gestuurd. Naast de genodigden waren ook jongeren aanwezig die wij ondersteunen en die hadden gesproken in de scholen. Verder hadden we in de zaal ook een stukje waar straatkinderen zich konden representeren en buiten twee tenten opgezet waar zij konden zitten. Buiten was het bedrijf ‘Indomie’ aan het koken voor de gasten en de kinderen. De kinderen hadden massaal gehoor gegeven aan onze oproep om te komen voor dit event. Meer dan 1000 kinderen kwamen hierop af.  Waar erbinnen werd gesproken door de verschillende instanties, was buiten voornamelijk amusement met traditionele dans en muziek. Later in het programma hebben een aantal van de kinderen ook traditionele dans aan de gasten geshowed.

De hoogtepunten van deze dag waren de toespraken van de vertegenwoordiger van de Minister for Gender, Children and Social Protection, de regionale minister, maar vooral de twee jongeren die door het project worden ondersteund in onderwijs. Iedereen was bijzonder onder de indruk van de verhalen van G en D. G deed zelfs een oproep aan het ministerie over hoe zij kinderen kunnen helpen op straat. Een aantal punten die zij benoemde waren: 1) dat de overheid kinderen kan helpen door ouders te bemoedigen voor hun kinderen te zorgen en hen niet de straat opsturen om voor zichzelf te zorgen. 2) De mensen in het noorden te onderwijzen over educatie en het belang hiervan 3) de overheid kan sponsorships uitgeven om arme kinderen te ondersteunen en nog veel meer. Als de Regionale minister om een kopie hiervan vraagt dan weet je dat je boodschap to the point was.

Vanuit het ministerie kwam de boodschap dat zij een project willen initiëren. Dit project is ‘Operation get off the street now for a better life project’.  Met dit project wil het ministerie betere alternatieven bieden dan straatleven aan en de kwetsbare personen re-integreren in hun families en communities. Wat betreft de implementatie zijn ze momenteel data aan het verzamelen in verschillende regio’s en deze te verwerken. Wat het project verder precies inhoud en hoe dit vorm gegeven gaat worden werd verder niet echt duidelijk. Er werd vooral de nadruk opgelegd dat we met elkaar moeten blijven samenwerken NGO’s en de overheid en dat het ministerie streeft naar eerlijke kansen voor iedereen in Ghana.

Tijdens dit evenement was ik de fotograaf, maar ook de vliegende keep tussen de verschillende teams, dus het was veel op en neer rennen. Ik was dan ook blij aan het eind van de dag dat het erop zat en dat het zonder veel problemen verlopen was. We made it happen en we hopen dat met dit symposium we iedereen wakker geschud hebben en met de lancering van het project ‘Get off the street now for a better life’ er werkelijk eerlijkheid en gelijke rechten komt voor alle jongeren in Ghana, die het allemaal zo verdienen.

Terugblikkend op dit event was het een mooie en bemoedigende dag. Velen van de instanties en personen die wij uitgenodigd hadden, hadden gehoor gegeven aan onze uitnodiging. Het was goed om met zovelen stil te staan bij wat er gaande is in de Ghanese gemeenschap. Het aantal kinderen dat alleen al in Kumasi op straat leeft is groot en blijft groeien. En dan hebben we het nog niets eens over Accra gehad of andere grotere steden in Ghana. Uit de toespraken van de vertegenwoordigers van de andere NGO’s  blijkt dat zij ook met dezelfde uitdagingen te maken hebben als SCP. Door dit event weet iedereen nu beter wie wat doet en kan je ook naar elkaar verwijzen, informatie delen of ervaringen met elkaar uitwisselen.

Nu deze dag voorbij is er weer lucht om aandacht te besteden aan dingen die zijn blijven liggen, maar ook om weer vooruit te kijken naar wat er komende periode op stapel staat. Zo krijgen we binnenkort 2 studenten uit NL voor twee weken. Zijn twee collega’s nu op een training over lokale fondsenwerving. Zelf ga ik in juni en september deelnemen aan een soortgelijke training met een collega. Het aantal eerstejaars in het VTC blijft groeien. De bouw van de keuken is zo goed als afgerond en wordt zeer binnenkort al in gebruik genomen. Momenteel is het vakantie in Ghana en schrijven de Senior High studenten hun examens. Een spannende periode dus.

Tot slot hadden we in februari ook de follow- up naar Drobonso. In afwezigheid van Sr. Olivia ben ik samen met Ibrahim en Micky hier naartoe gegaan. We hebben alle vier meisjes in deze omgeving kunnen bezoeken. Ze doen het alle vier goed. Voor de een is het begin wat moeilijker dan de andere, maar ze hebben werk. Eén van hen heeft al zelfs al twee leerlingen en is zo ondernemend dat ze ook is begonnen met bruiloften te organiseren. Dus dat zit wel goed. Het is een hele drukke periode geweest, alleen maar met positieve verhalen. Met deze positieve energie gaan we de komende periode weer tegemoet waarin weer veel staat te gebeuren!