Overige bewustwordingsactiviteiten 

Naast de praktische projecten voor de straatkinderen in Ghana, werkt Adamfo Ghana ook aan bewustwordingsactiviteiten in Nederland en Ghana. Het doel hiervan is het verspreiden van kennis en informatie over de problematiek van straatkinderen, en het vergroten van het draagvlak voor hulp aan deze doelgroep en voor internationale samenwerking. In dit kader voeren we de projecten Worldschool en Internationale Dag voor Straatkinderen uit.

Ook is het bestuur van Adamfo Ghana op verschillende evenementen aanwezig om met geïnteresseerden in gesprek te gaan, informatie te verspreiden en te netwerken met andere organisaties. Zo zijn we vaak te vinden op bijvoorbeeld de Afrikadag, de Partindag, de Afrikadag-Almere en The Hague African Festival. Tot slot geven we presentaties en informatie aan basisschoolkinderen over het leven van straatkinderen in Ghana.