Wie we zijn

Adamfo Ghana is een Nederlandse stichting die zich inzet voor het welzijn en een betere toekomst voor straatkinderen en kwetsbare jongeren in Ghana. We werken aan verschillende projecten met en voor straatkinderen in Kumasi, een grote stad in het midden van Ghana.

Adamfo betekent ‘vriend’ in Akan, de meest gebruikte taal in Ghana. Samen staan we sterk!


Het bestuur bestaat uit:

_MG_0460Emmanuel Adu-Ampong (voorzitter):

“Ik vind dat iedereen de gelegenheid zou moeten krijgen om zijn/ haar dromen te verwezenlijken en een goede toekomst te creëren voor zichzelf en zijn/ haar familie. De toegang tot onderwijs, beroepstraining en werkgelegenheid is hierin essentieel.”

13267994_10154115612232319_6355845065041506391_oMarre Adu-Ampong (secretaris):

“Ik verbaas me over de kracht van straatkinderen maar zie tegelijkertijd hun kwetsbaarheid. Als ik ze over straat zie lopen vraag ik mezelf af wat ze die avond eten en waar ze slapen. Wat mij betreft verdienen deze kinderen een veel betere toekomst dan de straat.”

KoosKoos de Vetten (penningmeester):

“Tijdens mijn loopbaan heb ik aan verschillende ontwikkelingsprojecten gewerkt en gezien hoeveel verschil dit in de levens van kinderen kan maken. Ik help dan ook graag mee om ook zulke concrete resultaten voor straatkinderen in Ghana te realiseren.”

karlijnKarlijn Laman (algemeen bestuurslid):

“Die jonge meiden hebben vaak zoveel in hun mars, maar zijn in ongelukkige omstandigheden opgegroeid. Door hen een vak te leren krijgen niet alleen zij een kans op een beter leven, maar hun familie en eventuele kinderen ook.”

 

akwasiAkwasi Osei (algemeen bestuurslid):

“Wat Ghana nodig heeft is onderwijs, onderwijs en nog meer onderwijs, vooral voor kinderen en jongeren. Onderwijs heeft de kracht om mensenlevens, samenlevingen en hele landen te transformeren. Met ons werk bieden we deze kans aan degenen die dit het hardst nodig hebben.”

Edna Edna Brouns (algemeen bestuurslid):

De komende vier jaar werk ik in Kumasi op het Street Children Project. Wat ik tot nu toe gezien heb van deze jongeren is hoe veerkrachtig zij zijn. Zij hebben zoveel meer te bieden en verdienen het om in hun  eigen kracht te worden gezet voor een betere toekomst!”


Vriendenkring

Ons bestuur staat er niet alleen voor. We worden met raad en daad bijgestaan door onze Vriendenkring!


Stichting Adamfo Ghana is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Jouw donatie  is dus aftrekbaar van de belasting. Meer informatie hierover kun je vinden op www.belastingdienst.nl.


01-banner-PartinAdamfo Ghana is lid van Partin, de koepelorganisatie van het Particulier Initiatief. Partin geeft haar leden een stem bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en behartigt de belangen van het kleinschalige particulier initiatief.

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel; nr. 569.51.620.