Adamfo Ghana is een Nederlandse stichting die zich inzet voor het welzijn en een betere toekomst voor straatkinderen en kwetsbare jongeren in Ghana. We werken aan verschillende projecten met en voor straatkinderen in Kumasi, een grote stad in het midden van Ghana.


Donate now

Adamfo Ghana is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Jouw donatie is dus aftrekbaar van de belasting.