Empowerment programma: Increasing Impact

Het Empowerment programma ‘Increasing Impact’ bestaat uit een serie van acties en evenementen om straatkinderen in Ghana een stem te geven en te empoweren om voor zichzelf op te komen en hun rechten op te eisen.

Klik hier als je wilt bijdragen aan de Empowerment van straatkinderen in Ghana!

We willen voorkomen dat steeds meer kinderen en  jongeren vroegtijdig met school stoppen en op straat terecht komen. We creeren meer kennis, bewustzijn en aandacht voor ‘streetism’, zodat relevante overheidsinstanties tot passend beleid en duurzame oplossingen komen voor dit probleem. Samen met een groot aantal lokale partners in Kumasi, Accra en Tamale organiseren we: 

Empowerment workshops en (media) training voor straatkinderen tot ‘Street Champions’;
Outreach/ Voorlichting over de risico’s van vroegtijdig schooluitval en de gevaren van de straat,  door Street Champions aan scholen, kerken, moskeeen en gemeenschapsgebouwen.
Demonstraties met spandoeken, muziek, speeches door het stadscentrum, door straatkinderen, hulporganisaties en sympathisanten.
– ‘Sensitation’ en media campagnes (interviews en thema-uitzendingen op regionale en nationale radio, tv en kranten) met veel aandacht voor de verhalen van de Street Champions.
Stakeholder-symposiums waar politici, beleidsmakers, overheidsinstanties, universiteiten, hulporganisaties en Street Champions in gesprek gaan over mogelijke oplossingen.
Straatkinderen forums en werkgroepen, open dagen en feestelijke bijeenkomsten.
Versterken van lokale partners door middel van cursussen op het gebied van lobby, advocacy and bewustmaking, project-evaluatie en schrijven van een protocol .

De meeste activiteiten vinden plaats in het voorjaar, rondom de viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen (12 april jaarlijks). We zijn het programma gestart in Kumasi, maar breidden in 2019 uit naar Tamale. In 2020 komt de focus te liggen op de hoofdstad Accra en de steden Kumasi en Tamale.


**Update Oktober 2019**
Increasing Impact is geselecteerd als 1 van de finalisten van de Innovatiewedstrijd van Wilde Ganzen 2019!

**Update Mei 2019**
In 2019 bereikten we naar schatting meer dan 40.000 mensen  met bovengenoemde activiteiten (2000+ kinderen/ jongeren, onderwijzers, directeuren van 20 scholen, 100+ leiders van gemeenschappen, 400+ universitair personeel en studenten en 35.000+ mensen via radio, TV en kranten. De activiteiten vonden plaats in Tamale en Kumasi. Een uitgebreide rapportage kun je opvragen via info@adamfoghana.com.


**Update september 2018** 
De viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen is elk jaar een groot succes. In dat kader financierden we voor onze partner deelname aan de cursus ‘Mobilising Support’ van de West Africa Civil Society Insitute (WACSI) onder het Change the Game Academy programma van Wilde Ganzen. Want dit succes willen we uitbouwen; meer begrip voor straatkinderen, meer publiciteit en promotie van het werk dat we doen en meer aandacht binnen overheidsbeleid en regelgeving om ‘streetism’ op te lossen. Zo worden wij hopelijk in de toekomst overbodig!


Deze acties werden in voorgaande jaren ondersteund door o.a. het Alert Fonds, Uden Wereldwijd en het XminY – Actiefonds.


  

 

01 5 7 3

image    image_2     


Donate now

Adamfo Ghana is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Jouw donatie is dus aftrekbaar van de belasting.