Internationale Dag voor Straatkinderen

Internationale Dag voor Straatkinderen 2019

Op 12 april wordt elk jaar wereldwijd de Internationale Dag voor Straatkinderen gevierd. Adamfo Ghana grijpt deze dag aan om straatkinderen in Ghana een stem te geven en te empoweren om voor zichzelf op te komen en hun rechten op te eisen. We willen voorkomen dat steeds meer kinderen en  jongeren vroegtijdig met school stoppen en op straat terecht komen. We creeren meer kennis, bewustzijn en aandacht voor ‘streetism’, zodat relevante overheidsinstanties tot duurzame oplossingen komen voor dit probleem.

Dit jaar waren onze partners: 
– Street Children Project in Kumasi;
– Centre for Development and Policy Advocacy in Tamale;
– Center for Initiative Against Human Trafficking in Tamale;
– Africa Development Organisation for Migration in Tamale.

Samen organiseerden we verschillende evenementen en activiteiten:

Voorlichting over de risico’s van vroegtijdig schooluitval en de gevaren van de straat,  door (voormalig) straatkinderen aan scholen, kerken, moskeeen en gemeenschapsgebouwen .
Demonstratie van straatkinderen, hulporganisaties en sympathisanten door het centrum van Tamale.
– Interviews en thema-uitzendingen bij regionale en  nationale media met veel aandacht voor de verhalen van onze ‘Street Champions’; straatkinderen getraind in media-voorlichting.
– Organisatie van een stakeholder-symposium waar politici, beleidsmakers, overheidsinstanties, universiteiten en hulporganisaties in gesprek gingen over mogelijke oplossingen.
– Organisatie van Street Children Forum waar bijna 100 kinderen spraken over ‘My Story’ en ‘My Dream’, en deze in groepen presenteerden aan aanwezige organisaties en media.
Versterken van lokale partners door middel van cursussen op het gebied van lobby, advocacy and bewustmaking, project-evaluatie en schrijven van een protocol .

We schatten meer dan 40.000 mensen bereikt te hebben (2000+ kinderen/ jongeren, onderwijzers, directeuren van 20 scholen, 100+ leiders van gemeenschappen, 400+ universitair personeel en studenten en 35.000+ mensen via radio, TV en kranten.


Internationale Dag voor Straatkinderen 2018

**Update september 2018** 
De viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen is elk jaar een groot succes. In dat kader financierden we voor onze partner deelname aan de cursus ‘Mobilising Support’ van de West Africa Civil Society Insitute (WACSI) onder het Change the Game Academy programma van Wilde Ganzen. Want dit succes willen we uitbouwen; meer begrip voor straatkinderen, meer publiciteit en promotie van het werk dat we doen en meer aandacht binnen overheidsbeleid en regelgeving om ‘streetism’ op te lossen. Zo worden wij hopelijk in de toekomst overbodig!

**Update april 2018**
De verschillende activiteiten en evenementen in het kader van de Internationale Dag voor Straatkinderen 2018 waren een groot succes. Klik hier voor een uitgebreid verslag.

Dit project werd o.a. ondersteund door Uden Wereldwijd.


Internationale Dag voor Straatkinderen 2017

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door Alert Fonds.


Internationale Dag voor Straatkinderen 2016

Samen met zoveel andere organisaties en stichtingen die zich inzetten voor straatkinderen voeren wij de campagne ‘Louder Together‘. Dit is een internationale campagne met als doel om meer aandacht en begrip te creëren voor de miljoenen kinderen die wereldwijd op straat leven en om de Verenigde Naties te vragen om 12 april uit te roepen tot Internationale Dag voor Straatkinderen.

Ook de Ghanese overheid willen wij vragen om meer aandacht te geven aan het fenomeen ‘straatkinderen’ en om hiervoor structurele oplossingen aan te dragen. Om deze vraag kracht bij te zetten organiseren we jaarlijks met onze partner een actiedag.

Op 12 april 2016 organiseerden we samen met de medewerkers van Street Children Project de viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen. Meer dan 500 straatkinderen en een groot aantal vrijwilligers en studenten liepen samen een mars door het centrum van Kumasi. De kinderen kregen voorafgaand aan de mars t-shirts uitgedeeld die ze na afloop mochten houden. De demonstranten riepen met spandoeken op voor meer begrip voor de situatie van straatkinderen en het respecteren van hun rechten.

De mars eindigde met een bijeenkomst bij het inloopcentrum van Street Children Project. Verschillende vertegenwoordigers van de gemeente en de kinderbescherming spraken tijdens de bijeenkomst en een van de straatkinderen deed een oproep aan de lokale overheid om meer begrip en hulp. Lokale media waren aanwezig om via radio en tv verslag te doen van de actie. De dag werd feestelijk afgesloten met een optreden van een muziekgroep en een warme maaltijd voor alle deelnemers.

Een uitgebreide rapportage (in het Engels) vind je hier.

Deze actiedag werd ondersteund door XminY – Actiefonds.

01 5 7 3


Internationale Dag voor Straatkinderen 2015

Op 16 april 2015 organiseerden we een actiedag om aandacht te vragen voor de situatie van straatkinderen. De dag was vergelijkbaar met die in 2016 – met een demonstratie door het stadscentrum van Kumasi, een oproep aan de lokale autoriteiten en media, en een feestelijke afsluiting met maaltijd voor de kinderen. Ongeveer 400 kinderen deden mee met de acties.

Dit project werd ondersteund door Uden Wereldwijd.

image    image_2   image_6  image_3