Internationale Dag voor Straatkinderen

8 - CopyInternationale Dag voor Straatkinderen

**Update mei 2018**
De viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen is elk jaar een groot succes. In dat kader financieren we voor onze partner deelname aan de cursus
‘Mobilising Support’ van de West Africa Civil Society Insitute (WACSI) in samenwerking met Wilde Ganzen. Want dit succes willen we uitbouwen; meer begrip voor straatkinderen, meer publiciteit en promotie van het werk dat we doen en meer aandacht binnen overheidsbeleid en regelgeving om ‘streetism’ op te lossen. Zo worden wij hopelijk in de toekomst overbodig!


De Internationale Dag voor Straatkinderen 2019

Op 12 april 2019 wordt wereldwijd de 8e Internationale Dag voor Straatkinderen gevierd. Op deze dag organiseren allerlei organisaties en voorvechters voor de rechten van straatkinderen evenementen om aandacht te vragen voor het lot van deze kinderen. Adamfo Ghana wil de Internationale Dag voor Straatkinderen aangrijpen om straatkinderen in Ghana een stem te geven en te empoweren om voor zichzelf op te komen en hun rechten op te eisen.

Doneer direct en help ons om dit project mogelijk te maken!

Het doel van dit project is om te voorkomen dat steeds meer kinderen en jongeren in Kumasi vroegtijdig met school stoppen en op straat terecht komen om daar te wonen en te werken. We willen meer kennis, bewustzijn en aandacht creëren voor de risico’s van vroegtijdig schooluitval en de gevaren van de straat. Dit onder de kinderen en jongeren zelf, hun ouders/ families, scholen, kerken en lokale gemeenschappen. Daarnaast willen we het algemene publiek en lokale media mobiliseren om zich uit te spreken voor de rechten van straatkinderen, en de overheid aan te spreken om te werken aan structurele oplossingen.

We verwachten meer dan 40.000 mensen te bereiken (2000+ kinderen/ jongeren, onderwijzers, directeuren van 20 scholen, 100+ leiders van gemeenschappen, 400+ universitair personeel en studenten en 35.000+ mensen via radio, TV en kranten.

Geplande activiteiten:

– Medewerkers van onze partner gaan bij scholen en buurtgebouwen op bezoek om op een vooraf afgesproken moment te spreken over straatkinderen, de gevaren van de straat, etc.
– Een aantal voormalig straatkinderen (dat nu via onze projecten naar school gaat) zal op deze bijeenkomsten vertellen over hun persoonlijke ervaringen.
– In de aanloop naar de Internationale Dag en erna worden regelmatig persberichten naar buiten gebracht en worden media (radio, TV, en kranten) benaderd om het onderwerp breeduit in de pers aan de orde te stellen.
– Spandoeken en borden worden in het stadscentrum uitgezet, en medewerkers en straatkinderen zullen flyers uitdelen aan het publiek.
– Tot slot wordt de week op 12 april afgesloten met een een-daags symposium. Belangrijke politici, zoals de nationale minister voor Gender, Children and Social Protection, en vertegenwoordigers van relevante organisaties zullen hier spreken.
– Andere organisaties die zich in Ghana voor straatkinderen inzetten, worden benaderd om samen te werken/ in hun werkgebied iets vergelijkbaars te organiseren. Ook in Nederland worden partner-organisaties en media benaderd.


Internationale Dag voor Straatkinderen 2018

De verschillende activiteiten en evenementen in het kader van de Internationale Dag voor Straatkinderen 2018 waren een groot succes. Klik hier voor een uitgebreid verslag.

Dit project werd o.a. ondersteund door Uden Wereldwijd.

 


Internationale Dag voor Straatkinderen 2017

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door Alert Fonds.

 


Internationale Dag voor Straatkinderen 2016

Samen met zoveel andere organisaties en stichtingen die zich inzetten voor straatkinderen voeren wij de campagne ‘Louder Together‘. Dit is een internationale campagne met als doel om meer aandacht en begrip te creëren voor de miljoenen kinderen die wereldwijd op straat leven en om de Verenigde Naties te vragen om 12 april uit te roepen tot Internationale Dag voor Straatkinderen.

Ook de Ghanese overheid willen wij vragen om meer aandacht te geven aan het fenomeen ‘straatkinderen’ en om hiervoor structurele oplossingen aan te dragen. Om deze vraag kracht bij te zetten organiseren we jaarlijks met onze partner een actiedag.

Op 12 april 2016 organiseerden we samen met de medewerkers van Street Children Project de viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen. Meer dan 500 straatkinderen en een groot aantal vrijwilligers en studenten liepen samen een mars door het centrum van Kumasi. De kinderen kregen voorafgaand aan de mars t-shirts uitgedeeld die ze na afloop mochten houden. De demonstranten riepen met spandoeken op voor meer begrip voor de situatie van straatkinderen en het respecteren van hun rechten.

De mars eindigde met een bijeenkomst bij het inloopcentrum van Street Children Project. Verschillende vertegenwoordigers van de gemeente en de kinderbescherming spraken tijdens de bijeenkomst en een van de straatkinderen deed een oproep aan de lokale overheid om meer begrip en hulp. Lokale media waren aanwezig om via radio en tv verslag te doen van de actie. De dag werd feestelijk afgesloten met een optreden van een muziekgroep en een warme maaltijd voor alle deelnemers.

Een uitgebreide rapportage (in het Engels) vind je hier.

Deze actiedag werd ondersteund door XminY – Actiefonds.

01 5 7 3


Internationale Dag voor Straatkinderen 2015

Op 16 april 2015 organiseerden we een actiedag om aandacht te vragen voor de situatie van straatkinderen. De dag was vergelijkbaar met die in 2016 – met een demonstratie door het stadscentrum van Kumasi, een oproep aan de lokale autoriteiten en media, en een feestelijke afsluiting met maaltijd voor de kinderen. Ongeveer 400 kinderen deden mee met de acties.

Dit project werd ondersteund door Uden Wereldwijd.

image    image_2   image_6  image_3