Internationale Dag voor Straatkinderen

8 - CopyInternationale Dag voor Straatkinderen 2017

Op 12 april 2017 wordt wereldwijd de 7e Internationale Dag voor Straatkinderen gevierd. Op deze dag organiseren allerlei organisaties en voorvechters voor de rechten van straatkinderen evenementen om aandacht te vragen voor het lot van deze kinderen. Adamfo Ghana wil de Internationale Dag voor Straatkinderen aangrijpen om straatkinderen in Ghana een stem te geven en te empoweren om voor zichzelf op te komen en hun rechten op te eisen.

Doe mee en vier de Internationale Dag voor Straatkinderen met ons!

Het doel van dit project is om te voorkomen dat steeds meer kinderen en jongeren in Kumasi vroegtijdig met school stoppen en op straat terecht komen om daar te wonen en te werken. We willen meer kennis, bewustzijn en aandacht creëren voor de risico’s van vroegtijdig schooluitval en de gevaren van de straat. Dit onder de kinderen en jongeren zelf, hun ouders/ families, scholen, kerken en lokale gemeenschappen. Daarnaast willen we het algemene publiek en lokale media mobiliseren om zich uit te spreken voor de rechten van straatkinderen, en de overheid aan te spreken om te werken aan structurele oplossingen. We verwachten meer dan 12.000 mensen te bereiken (1000+ kinderen/ jongeren, onderwijzers, directeuren van 10 scholen, 50+ leiders van gemeenschappen, 250+ universitair personeel en studenten en 10.000+ mensen via radio, TV en kranten.

Geplande activiteiten:

– Medewerkers van onze partner gaan bij scholen en buurtgebouwen in en rondom Kumasi op bezoek om op een vooraf afgesproken moment te spreken over straatkinderen, de gevaren van de straat, etc.
– Een aantal voormalig straatkinderen (dat nu via onze projecten naar school gaat) zal op deze bijeenkomsten vertellen over hun persoonlijke ervaringen.
– In de aanloop naar de Internationale Dag en erna worden regelmatig persberichten naar buiten gebracht en worden media (radio, TV, en kranten) benaderd om het onderwerp breeduit in de pers aan de orde te stellen.
– Spandoeken en borden worden in het stadscentrum uitgezet, en medewerkers en straatkinderen zullen flyers uitdelen aan het publiek.
– Studenten van de University of Kumasi (KNUST) worden met posters en flyers benaderd. Daarnaast wordt een student gevraagd om een promotiefilmpje te maken dat inzicht geeft in ‘een dag in het leven van een straatkind’.
– Tot slot wordt de week op 12 april bij het inloopcentrum van onze partner feestelijk afgesloten.
– Andere organisaties die zich in Ghana voor straatkinderen inzetten, worden benaderd om samen te werken/ in hun werkgebied iets vergelijkbaars te organiseren. Ook in Nederland worden partner-organisaties en media benaderd.

Wil je ons ook steunen om dit alles mogelijk te maken? Klik hier om direct te doneren! 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Alert Fonds.

 

Internationale Dag voor Straatkinderen 2016

Samen met zoveel andere organisaties en stichtingen die zich inzetten voor straatkinderen voeren wij de campagne ‘Louder Together‘. Dit is een internationale campagne met als doel om meer aandacht en begrip te creëren voor de miljoenen kinderen die wereldwijd op straat leven en om de Verenigde Naties te vragen om 12 april uit te roepen tot Internationale Dag voor Straatkinderen.

Ook de Ghanese overheid willen wij vragen om meer aandacht te geven aan het fenomeen ‘straatkinderen’ en om hiervoor structurele oplossingen aan te dragen. Om deze vraag kracht bij te zetten organiseren we jaarlijks met onze partner een actiedag.

Op 12 april 2016 organiseerden we samen met de medewerkers van Street Children Project de viering van de Internationale Dag voor Straatkinderen. Meer dan 500 straatkinderen en een groot aantal vrijwilligers en studenten liepen samen een mars door het centrum van Kumasi. De kinderen kregen voorafgaand aan de mars t-shirts uitgedeeld die ze na afloop mochten houden. De demonstranten riepen met spandoeken op voor meer begrip voor de situatie van straatkinderen en het respecteren van hun rechten.

De mars eindigde met een bijeenkomst bij het inloopcentrum van Street Children Project. Verschillende vertegenwoordigers van de gemeente en de kinderbescherming spraken tijdens de bijeenkomst en een van de straatkinderen deed een oproep aan de lokale overheid om meer begrip en hulp. Lokale media waren aanwezig om via radio en tv verslag te doen van de actie. De dag werd feestelijk afgesloten met een optreden van een muziekgroep en een warme maaltijd voor alle deelnemers.

Een uitgebreide rapportage (in het Engels) vind je hier.

Deze actiedag werd ondersteund door XminY – Actiefonds.

01 5 7 3

Internationale Dag voor Straatkinderen 2015

Op 16 april 2015 organiseerden we een actiedag om aandacht te vragen voor de situatie van straatkinderen. De dag was vergelijkbaar met die in 2016 – met een demonstratie door het stadscentrum van Kumasi, een oproep aan de lokale autoriteiten en media, en een feestelijke afsluiting met maaltijd voor de kinderen. Ongeveer 400 kinderen deden mee met de acties.

Dit project werd ondersteund door Uden Wereldwijd.

image    image_2   image_6  image_3